Wietnam

POSTÓJ NA GRANICY LAOS-WIETNAM Przemieszczając się z Wientian do Hanoi autobusem, czeka nas przeprawa przez granicę lądową w Nam Phao Intl. Checkpoint. Poza samym autobusem, w którym całą